dolomit

Dolomit Üretimimiz

slika-04b

Dolomit yapısı itibariyle kalsiyum ve magnezyumlu karbonat karışımından oluşan bir mineraldir. Bu mineral kırılgan bir yapıdan ibaret olup özgül ağırlığı 2,8 g/cm³ ve sertliği 3-4 mohs civarındadır.

Dolomit, çeşitli sektörlerde kimi zaman ana hammadde, kimi zaman ise yan madde olarak işlenmektedir. Belli başlı kullanım alanları demir-çelik , inşaat, tuğla, çimento, cam, boya, seramik, tarimda toprak islahi ve gübre gibi çok genis bir bölgede değerlendirilmektedir.
Dolomit, dünyada bir çok ülkede bulunmakla birlikte ülkemizde de geniş ve değişik formlarda zengin bir dağılıma sahiptir. Özellikle Marmara Bölgesinde çok zengin dolomit yatakları mevcuttur. Endüstriyel anlamda kullanım amacıyla piyasaya sürülen dolomitin 120 milyon ton civarında olan kısmın yaklaşık yarısı Amerika Birleşik Devletleri’ nde üretilmektedir. Bunun dışında Almanya, Avustralya, Türkiye, Brezilya, Kanada, Japonya, Avusturya, Polonya ve İngiltere 1 milyon tondan fazla dolomit üretimine sahip olan ülkelerdir. Dünyada üretilen dolomitin birçok farklı sektörde kullanılmasına karşın ülkemizde tarım, demir çelik, cam ve peyzaj sektöründe kullanılmaktadır. Firmamız Marmara Adasından çıkmakta olan yüksek beyazlık kalitesine sahip dolomit taşını Gemlik Bursa yolu üzerinde bulunan tesisinde tamburlayarak peyzaj sektöründe kullanılmak üzere piyasaya sunmaktadır. Tamburlu dolomit ebatlarımız 1-3, 2-5, 4-6 ve 6-10 cm arasındadır. 1 adet 20 tonluk ve 1 adet 15 tonluk taş yuvarlama makinesi ile günlük üretim kapasitemiz 40 tondur. Ürün çeşidi açısından firmamızın ürün çeşitlerine göz atabilirsiniz.

 

Tags: , , , , , , , , , ,

Covid-19 Salgını ve Doğaltaş Sektörü

 

blok2020 yılı ekonomik beklentilerinin gerisinde seyreden dünya ekonomisi şimdi de Covid-19 salgını nedeniyle durgunluğa doğru ilerliyor. Bu konjöktürde yaşanan küresel salgın, doğal taş sektörünü de oldukça olumsuz yönde etkilemiştir. 2020 yılı maden harçlarına gelen zamlar, zaten kör topal ayakta kalmaya çalışan doğal taş üreticilerinin belini bükmüşken, Covid-19 salgınına bağlı olarak gerek iç piyasa gerekse ihracat bağlamında ticaretin neredeyse durma noktasına gelmesi bir çok işletmeyi ayakta duramaz hale sokmuştur. Birçok doğal taş üretici firma, bankalara olan kredi borcunu ödeyememekte ve buna bağlı olarak ticari sicilleri açısından zarar görmektedir. İşletmeler üretmekte olduğu malları değeri oranında pazara sürememekte buna bağlı olarak zararına satış yapmaktadırlar. Birçok mermer/doğaltaş üreticisi firma elektrik ve maaş ödemelerini yapıp sadece ayakta kalmaya çalışmaktadır. Elektrik ve maaş ödemeleri konusunda sıkıntı yaşayan kimi firmalar üretimi ya tek vardiyaya indirip küçülme yoluna gitmekte ya da üretimi durdurma kararı almaktadır. Dünya doğaltaş rezervi bakımından bu derece yüksek öneme sahip olan ülkemizde üretim araçlarını elinde bulunduran firmaların yaşadığı ekonomik sorunlar ile ilgili mutlaka somut adımlar atılmalı ve acilen yenilikçi tedbirler ile firmalara finansal destek ve teşvikler verilmelidir. Yaşanan küresel virüs salgınına bağlı olarak yaz döneminde ülkemizin can damarı olan turizm sektöründe de büyük bir daralmanın yaşanacağı hususunda hiçbir şüphe yoktur. Bu doğrultuda geçmiş yıllar içinde gereken önem verilmeyen sektörler ile daha yakından ilgilenilmeli ve devlet aklı ile bu sektörlerin sorunlarının üstesinden gelme noktasında sektörün söz sahibi firmalarıyla istişare yapılmalıdır. Sorun artık ülke sorunu olmaktan çıkıp dünya sorunu haline gelmiştir. Ekonomik daralma tüm dünyanın başa çıkması gereken ciddi bir sorundur. Bu doğrultuda değişecek ekonomik parametreler doğrultusunda üretim planlaması yapılmalı ve hammadde/mamül ilişkisi en verimli şekilde denklemine oturtulmalıdır. Unutulmamalıdır ki ülkemizin de içinde bulunduğu mali kriz döneminde ne enerjiyi  ne de hammaddeyi israf edecek biçimde sarfetme lüksümüz kalmamıştır.

Özetle doğaltaş sektörü ciddi sorunlar ile başa çıkabilecek güce sahip değildir. Bilinçli ve programlı bir üretim planlaması hususunda acilen bir komisyon kurulmalı ve gerek iç piyasa gerekse ihracat bağlamında makul ve pazara hitap eden mermer/doğaltaş çeşitlerinin üretimine ağırlık verilmeli ve bu konuda üreticiler bilinçlendirilmelidir. Devletimizin acilen gereken çözümcül adımları atması ve gerekli düzenlemeler ile doğaltaş sektörüne gerekli teşvikleri sağlaması gerekmektedir. tamburlu dolomit

Tags: , , , , , , ,