Doğal taş

Doğal taşta Devlet Destek ve Teşvikleri

Doğal taş ve diğer sektörlere yurt dışında ülkeyi başarılı şekilde temsil etmesi adına devlet destekleri sunulmuş durumdadır. 2009 yıllarını kapsayan bu desteklerde yaklaşık olarak 3500 kuruluştan 3000 tanesine yaklaşık olarak 20 Milyon USD kaynak sunulmuştur. Ayrıca 1 ocak 2005 tarihinden bu güne kadar yürürlükte olan ‘’Yurt Dışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ilişkin olarak 2004/6 Sayılı Tebliğ’’ uyarınca ise yurt dışında düzenlenmekte olan fuarlara milli ya da bireysel düzeylerde katılım sağlayan firmaların katılım giderleri de belli miktarlarda olmak kaydıyla desteklenmektedir. Bu konuda 2009 yılında ise 3082 rakamını gören baş vuru dosyası incelenmiştir ve 2677 adedinin başvuru dosyası sonuçlandırılmıştır. Ayrıca bu belirtilen konu gereği T.C Merkez Bankasına da 15 Milyon ABD doları ödeme talimatı verilmiştir. Yıllar içinde bu tebliğde bahsi geçen uygulamaya yeterli cevaplar verilememesi ve yeterli ölçüde karışlanamaması nedeniyle 30 Aralık 2009 tarihi itibariyle de bu tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır. Bunun yerine ise yeni bir tebliğ yayınlanarak destek ve destek rakamlarında da iyileştirmeler yapılmıştır. Yurt dışında da mağaza açmak ve işletme tanıtımlarını yapmak ve bu faaliyetlerin desteklenmesini sağlamak adına yine ilgili tebliğler oluşturulmuş ve devlet tarafından oluşabilecek her türlü masraflar karşılanmak adına 2009 yılında 138 adet başvuru dosyası incelenerek bunun 126 adedinin baş vuru değerlendirmesi olumlu bulunmuştur. Bu durumla ilgili olarak da yine T.C Merkez Bankasınca 1.692.000 ABD Doları tutarında bir hak edişin de firmalara ödeme işlemi yapılmıştır.

tamburlu dolomit

Tags: ,