Covid-19 Salgını ve Doğaltaş Sektörü

 

blok2020 yılı ekonomik beklentilerinin gerisinde seyreden dünya ekonomisi şimdi de Covid-19 salgını nedeniyle durgunluğa doğru ilerliyor. Bu konjöktürde yaşanan küresel salgın, doğal taş sektörünü de oldukça olumsuz yönde etkilemiştir. 2020 yılı maden harçlarına gelen zamlar, zaten kör topal ayakta kalmaya çalışan doğal taş üreticilerinin belini bükmüşken, Covid-19 salgınına bağlı olarak gerek iç piyasa gerekse ihracat bağlamında ticaretin neredeyse durma noktasına gelmesi bir çok işletmeyi ayakta duramaz hale sokmuştur. Birçok doğal taş üretici firma, bankalara olan kredi borcunu ödeyememekte ve buna bağlı olarak ticari sicilleri açısından zarar görmektedir. İşletmeler üretmekte olduğu malları değeri oranında pazara sürememekte buna bağlı olarak zararına satış yapmaktadırlar. Birçok mermer/doğaltaş üreticisi firma elektrik ve maaş ödemelerini yapıp sadece ayakta kalmaya çalışmaktadır. Elektrik ve maaş ödemeleri konusunda sıkıntı yaşayan kimi firmalar üretimi ya tek vardiyaya indirip küçülme yoluna gitmekte ya da üretimi durdurma kararı almaktadır. Dünya doğaltaş rezervi bakımından bu derece yüksek öneme sahip olan ülkemizde üretim araçlarını elinde bulunduran firmaların yaşadığı ekonomik sorunlar ile ilgili mutlaka somut adımlar atılmalı ve acilen yenilikçi tedbirler ile firmalara finansal destek ve teşvikler verilmelidir. Yaşanan küresel virüs salgınına bağlı olarak yaz döneminde ülkemizin can damarı olan turizm sektöründe de büyük bir daralmanın yaşanacağı hususunda hiçbir şüphe yoktur. Bu doğrultuda geçmiş yıllar içinde gereken önem verilmeyen sektörler ile daha yakından ilgilenilmeli ve devlet aklı ile bu sektörlerin sorunlarının üstesinden gelme noktasında sektörün söz sahibi firmalarıyla istişare yapılmalıdır. Sorun artık ülke sorunu olmaktan çıkıp dünya sorunu haline gelmiştir. Ekonomik daralma tüm dünyanın başa çıkması gereken ciddi bir sorundur. Bu doğrultuda değişecek ekonomik parametreler doğrultusunda üretim planlaması yapılmalı ve hammadde/mamül ilişkisi en verimli şekilde denklemine oturtulmalıdır. Unutulmamalıdır ki ülkemizin de içinde bulunduğu mali kriz döneminde ne enerjiyi  ne de hammaddeyi israf edecek biçimde sarfetme lüksümüz kalmamıştır.

Özetle doğaltaş sektörü ciddi sorunlar ile başa çıkabilecek güce sahip değildir. Bilinçli ve programlı bir üretim planlaması hususunda acilen bir komisyon kurulmalı ve gerek iç piyasa gerekse ihracat bağlamında makul ve pazara hitap eden mermer/doğaltaş çeşitlerinin üretimine ağırlık verilmeli ve bu konuda üreticiler bilinçlendirilmelidir. Devletimizin acilen gereken çözümcül adımları atması ve gerekli düzenlemeler ile doğaltaş sektörüne gerekli teşvikleri sağlaması gerekmektedir. tamburlu dolomit

Tags: , , , , , , ,