tamburlu dolomit

Tamburlu Dolomit

Dolomit madeni öz içeriği itibariyle magnezyumlu kalsiyum  ve karbonat birleşiminden oluşan doğal  bir mineraldir. Yapısı itibariyle kırılgan bir şekilde olup özgül ağırlığı 2,8 g/cm³ ve sertliği 3,5-4 mohs olarak yerkütlede yer almaktadır. Yüksek ısı verildiğinde köpürerek çözündüğünden dolayı yapısı  kalsitten farklılaşmaktadır.

 

Kimyasal bileşimi: CaMg(CO3)2

Kristal sistemi : Hegzagonal

Sertlik : 3,5-4

Özgül ağırlık : 2,86

Dolomit hem bir minerali CaMg(CO3)2 hem de bu minerali ana bileşeni olarak içeren kayacı tanımlamakta kullanılan bir sözcüktür.

 

Dolomit minerallerinin oluşturduğu kayaçlara dolotaşı adı da verilmektedir. Bu kayaçların oluşumu dolomitin doğrudan kimyasal bir çökelme ile değil kireç taşlarının magnezyum bakımından zengin suların etkisi altında oluştuğu bilinmektedir. Aşırı buharlaşmanın olduğu denizden bir yükselti ile ayrılmış yarı kapalı ortamlarda suyun magnezyum bakımından giderek zenginleşmesi, tabana çökmüş kalsitten ibaret çamurun bu yoğun çözeltilerle etkileşmeye girerek dolomite dönüşmesi mümkün olabilir.

 

Dünya’da ve Türkiye’de oldukça geniş yayılma alanına sahip olup rezerv problemi olmayan bir mineraldir.

 

120 milyon ton civarında olan dünya üretiminin neredeyse yarısı Amerika Birleşik Devletleri’nde gerçekleştirilmektedir. Amerika Birleşik Devletleri’nin dışında Birleşik Krallık, Avusturya, Belçika, Japonya, Polonya, İspanya, Kanada, Brezilya, Almanya ve Avustralya yılda 1 milyon tonun üzerinde dolomit üreten ülkelerdir.

 

Dünya’da 3 milyon tonun üzerindeki ihracatın 2 milyon tonunu Belçika ve Kanada yapmaktadır. 2 milyon ton civarında ithalatın ise 1,3 milyon tonu Japonya tarafından yapılmaktadır.

 

Dünya’da dolomit büyük miktarlarda ve çok değişik sektörlerde kullanılmasına rağmen Türkiye’de üretimin çok önemli bölümü sadece demir-çelik ve cam sanayinde kullanılmaktadır.

 

Petrolün hazne kayacı özelliği göstermesinden dolayı dolomitler jeolojide büyük önem taşımaktadır.

Tags: