Bülten

Doğal taş Kayaçları

Magmatik kelimesi ateş anlamına gelmektedir. Yerkabuğunun çeşitli derinliklerinde yüksek isi basınç altında ergimiş halde bulunan malzemeler magma olarak isimlendirilir. Volkanik hareketler (püskürme) süresince yerkabuğunun derinliklerindeki bazı ergimiş kayaç kalıntıları ve lav akıntıları yüzeye yayılırlar. Diğer bir deyişle, magmatik kayaçlar ergimiş magma veya lavdan oluşurlar.

Magmatik kayaç terimi, bu kayaçların mineralojik ve kimyasal bileşimlerine göre verilmiştir. Magmatik kayaçlar isimlerdirilirken, kuvars, plajiyoklas ve alkalen feldspat gibi üç ana mineralin kayaç içindeki miktarlarının bilinmesine gereksinim vardır. İlave olarak, bu açık renkli. felsik mineral miktarlarının yani s ira, koyu renkli, mafik minerallerin azlık ve çoklukları magmatik kayaçları birbirinden ayırmamıza yardımcı olabilir.

Tüm magmatik kayaçların oluşumu başlamadan önce, yerkabuğunun derinliklerinde ergimiş magma şeklinde şeklinde bulunurlar. Eğer magma yerkabuğunun içinde ( derinlerde ) soğur ve sertleşirse intrüzif kayaç, yerkabuğunun üzerine ( yüzeyde) çıkarak volkanizma sonucu oluştuğunda zamanda ekstrüzif kayaç olarak isimlendirilir. Ektrüzif kayaçlar çabuk soğuma sonucu oluştuğu için, kayacı oluşturan kristal şekilleri küçük boyuttadır. Ergimiş kayaçlar kayaçlar soğuyup katılaşarak kristalleri oluştururlar. Bu mineral şekillenmesi, kristal oluşum işlemi kristalizasyon olarak adlandırılır. Bu kristaller kristalizasyon sırasında magmatik kayaçlar içinde kenetlenirler. Magmatik kayaçlar tabaka yapısı göstermeyen intrüzyon ve ektrüzyonlar şeklindedir. Bu kayaçlar iri taneli ( granit ), taneli ( andezit ) veya camsi ( obsidiyen ) gibi değişik dokuya sahip olabilirler. Mineral bileşimi, ergimiş kayaçların kristalizasyonuyla meydana gelir.

 

1.1. MAGMATİK KAYAÇLARIN SINIFLANDIRILMASI

Magmatik kayaçlarda; feldspat, kuvars, olivin, piroksen, amfibol ve mika önemli kayaç yapıcı minerallerdir. Bu mineraller magmatik kayaçların sınıflandırılmasının esasını oluştururlar. Kayaç içindeki apatit, zirkon, sfen gibi diğer mineraller, tali ( aksesuar ) minerallerdir.

Basit ve pratik kayaç siniflamasında; magmatik kayaçların içerisinde feldspat dağılımı ( oranı ), kuvarsın azlık veya çokluğu, kayacın feldspat kuvars içermemesi, demirli veya magnezyumlu minerallerin bulunması rol oynar. Yeterli derecede gözle görülebilir mineral içeren magmatik kayaçlar faneritik , çok küçük taneli mineral içeren magmatik kayaçlar ise afanitik kayaçlar olarak isimlendirilir. Genelde ifade edilen, faneritik kayaçlar intrüzif ( derinlik ) afanitik kayaçlar ise, ekstrüzif (volkanik – yüzey) orijinli olmalarıdır. İri taneli bazı kristaller, taneli-kristalli olan minerallerle beraber bulunursa, bu magmatik kayaçlar porfirik dokulu terimi ile ifade edilir. Porfirik doku büyük boyuttaki kristallerin, esas kütlenin kristaleşmesi ile oluşan ince taneli üniform kütle içinde yer almasıyla oluşur. Magmatik kayaçlar; oluşumlarına, dokularına, kimyasal bileşimlerine, magmatik kütlenin doğada bulunuştaki geometrik şekillerine göre de sınıflandırılır. Tüm magmatik kayaç sınıflamalarında; mineral bileşimi ve dokusu ( tane boyutu ) gibi iki esas kriter temel alınır.

 tamburlu dolomit

 

Tags: , , , ,

Tamburlu Taş Çeşitleri

dolomit2

TAMBURLU TAŞ ÜRETİMİ İLETİŞİM NUMARASI  0 532 258 48 99

Türkiye de ve özellikle yabancı ülkelerde peyzaj tasarım kültürünün revaçta olduğu yerlerde özellikle Almanya gibi ülkelerde geniş çapta kullanımı olan, yapısal peyzaj uygulamalarında kullanılan doğal taş çeşitleridir.Genel olarak mermer kırıklarının tercih edildiği bu proseste taşlar önce konkasörler vasıtasıyla kırılır. Elde edilen bu doğal taş parçacıkları daha sonra ebatlarına göre sınıflandırılarak tamburlama makinesine atılır. Bu işlemdeki amaç mermer mıcırlarının kırık ve keskin yüzeylerini yuvarlatmak suretiyle aşındırarak daha pürüzsüz bir şekle sokmaktır. Tambur makinesi doğal taşların cinsine göre değişik zamanlar içerisinde tamburlama işlemlerini tamamlarlar. Nispeten daha yumuşak mermer taşları kısa zamanda yuvarlanırken bazı taşlar ise daha uzun sürede yuvarlanırlar. Mesela dolomit yaklaşık 5 saatte yuvarlanırken bazalt ve granit türü doğaltaşlar 8 saatte tamburlanırlar. Tamburlama işleminden geçen bu doğaltaşlar bantlar aracılığı ile tamburdan eleklere taşınır. Eleklerde istenilen ebatlara göre seleksiyona tabi tutulan yuvarlanmış taşlar, daha sonra müşterinin talebine göre big bag, şeffaf poşet torba veya file torbalara konarak ambalajlama işlemi tamamlanır. Tamburlu taşlar isimlerine göre fiyat değişkenliğine sahiptirler. Çok çeşitli doğaltaşlardan tamburlu doğaltaşlar elde edilebilmektedir. Piyasada en çok talep gören tamburlu doğaltaşlar ise tamburlu dolomit, tamburlu bazalt, tamburlu granit, tamburlu yeşil engel, tamburlu black angel, tamburlu bordo, tamburlu rainbow ve tamburlu gnays taşıdır.

Tags: , ,

Tamburlu Dolomit

Tamburlu taşlar içinde tamburlu dolomit yoğunlukla bahçe düzenlemesi ve peyzaj uygulamalarında yapısal peyzaj alanında sıklıkla tercih edilen bir doğaltaş ürünüdür. Dolomit taşının konkosörlerde kırıldıktan sonra ebatlarına ayrılarak tambur kazanına atılarak su içerisinde döndürülerek birbirilerine sürtünerek yuvarlatılma işlemidir. Genel olarak big bag çuvallarda ambalajlanan tamburlu dolomit kimi talepler doğrultusunda 20 kg lik veya 25 kg lik şeffaf poşetlere de doldurulmak suretiyle ambalajlanabilmektedir. Beyaz yapısı sebebiyle dökme olarak sevkiyat yapılması tercih edilmez.

Tamburlu Dolomit

Dolomit madeni öz içeriği itibariyle magnezyumlu kalsiyum  ve karbonat birleşiminden oluşan doğal  bir mineraldir. Yapısı itibariyle kırılgan bir şekilde olup özgül ağırlığı 2,8 g/cm³ ve sertliği 3,5-4 mohs olarak yerkütlede yer almaktadır. Yüksek ısı verildiğinde köpürerek çözündüğünden dolayı yapısı  kalsitten farklılaşmaktadır.

 

Kimyasal bileşimi: CaMg(CO3)2

Kristal sistemi : Hegzagonal

Sertlik : 3,5-4

Özgül ağırlık : 2,86

Dolomit hem bir minerali CaMg(CO3)2 hem de bu minerali ana bileşeni olarak içeren kayacı tanımlamakta kullanılan bir sözcüktür.

 

Dolomit minerallerinin oluşturduğu kayaçlara dolotaşı adı da verilmektedir. Bu kayaçların oluşumu dolomitin doğrudan kimyasal bir çökelme ile değil kireç taşlarının magnezyum bakımından zengin suların etkisi altında oluştuğu bilinmektedir. Aşırı buharlaşmanın olduğu denizden bir yükselti ile ayrılmış yarı kapalı ortamlarda suyun magnezyum bakımından giderek zenginleşmesi, tabana çökmüş kalsitten ibaret çamurun bu yoğun çözeltilerle etkileşmeye girerek dolomite dönüşmesi mümkün olabilir.

 

Dünya’da ve Türkiye’de oldukça geniş yayılma alanına sahip olup rezerv problemi olmayan bir mineraldir.

 

120 milyon ton civarında olan dünya üretiminin neredeyse yarısı Amerika Birleşik Devletleri’nde gerçekleştirilmektedir. Amerika Birleşik Devletleri’nin dışında Birleşik Krallık, Avusturya, Belçika, Japonya, Polonya, İspanya, Kanada, Brezilya, Almanya ve Avustralya yılda 1 milyon tonun üzerinde tamburlu dolomit üreten ülkelerdir.

 

Dünya’da 3 milyon tonun üzerindeki ihracatın 2 milyon tonunu Belçika ve Kanada yapmaktadır. 2 milyon ton civarında ithalatın ise 1,3 milyon tonu Japonya tarafından yapılmaktadır.

 

Dünya’da dolomit büyük miktarlarda ve çok değişik sektörlerde kullanılmasına rağmen Türkiye’de üretimin çok önemli bölümü sadece demir-çelik ve cam sanayinde kullanılmaktadır.

 

Petrolün hazne kayacı özelliği göstermesinden dolayı dolomitler jeolojide büyük önem taşımaktadır.

Tags:

Dolomit Üretimimiz

slika-04b

Dolomit yapısı itibariyle kalsiyum ve magnezyumlu karbonat karışımından oluşan bir mineraldir. Bu mineral kırılgan bir yapıdan ibaret olup özgül ağırlığı 2,8 g/cm³ ve sertliği 3-4 mohs civarındadır.

Dolomit, çeşitli sektörlerde kimi zaman ana hammadde, kimi zaman ise yan madde olarak işlenmektedir. Belli başlı kullanım alanları demir-çelik , inşaat, tuğla, çimento, cam, boya, seramik, tarimda toprak islahi ve gübre gibi çok genis bir bölgede değerlendirilmektedir.
Dolomit, dünyada bir çok ülkede bulunmakla birlikte ülkemizde de geniş ve değişik formlarda zengin bir dağılıma sahiptir. Özellikle Marmara Bölgesinde çok zengin dolomit yatakları mevcuttur. Endüstriyel anlamda kullanım amacıyla piyasaya sürülen dolomitin 120 milyon ton civarında olan kısmın yaklaşık yarısı Amerika Birleşik Devletleri’ nde üretilmektedir. Bunun dışında Almanya, Avustralya, Türkiye, Brezilya, Kanada, Japonya, Avusturya, Polonya ve İngiltere 1 milyon tondan fazla dolomit üretimine sahip olan ülkelerdir. Dünyada üretilen dolomitin birçok farklı sektörde kullanılmasına karşın ülkemizde tarım, demir çelik, cam ve peyzaj sektöründe kullanılmaktadır. Firmamız Marmara Adasından çıkmakta olan yüksek beyazlık kalitesine sahip dolomit taşını Gemlik Bursa yolu üzerinde bulunan tesisinde tamburlayarak peyzaj sektöründe kullanılmak üzere piyasaya sunmaktadır. Tamburlu dolomit ebatlarımız 1-3, 2-5, 4-6 ve 6-10 cm arasındadır. 1 adet 20 tonluk ve 1 adet 15 tonluk taş yuvarlama makinesi ile günlük üretim kapasitemiz 40 tondur. Ürün çeşidi açısından firmamızın ürün çeşitlerine göz atabilirsiniz.

 

Tags: , , , , , , , , , ,

Covid-19 Salgını ve Doğaltaş Sektörü

 

blok2020 yılı ekonomik beklentilerinin gerisinde seyreden dünya ekonomisi şimdi de Covid-19 salgını nedeniyle durgunluğa doğru ilerliyor. Bu konjöktürde yaşanan küresel salgın, doğal taş sektörünü de oldukça olumsuz yönde etkilemiştir. 2020 yılı maden harçlarına gelen zamlar, zaten kör topal ayakta kalmaya çalışan doğal taş üreticilerinin belini bükmüşken, Covid-19 salgınına bağlı olarak gerek iç piyasa gerekse ihracat bağlamında ticaretin neredeyse durma noktasına gelmesi bir çok işletmeyi ayakta duramaz hale sokmuştur. Birçok doğal taş üretici firma, bankalara olan kredi borcunu ödeyememekte ve buna bağlı olarak ticari sicilleri açısından zarar görmektedir. İşletmeler üretmekte olduğu malları değeri oranında pazara sürememekte buna bağlı olarak zararına satış yapmaktadırlar. Birçok mermer/doğaltaş üreticisi firma elektrik ve maaş ödemelerini yapıp sadece ayakta kalmaya çalışmaktadır. Elektrik ve maaş ödemeleri konusunda sıkıntı yaşayan kimi firmalar üretimi ya tek vardiyaya indirip küçülme yoluna gitmekte ya da üretimi durdurma kararı almaktadır. Dünya doğaltaş rezervi bakımından bu derece yüksek öneme sahip olan ülkemizde üretim araçlarını elinde bulunduran firmaların yaşadığı ekonomik sorunlar ile ilgili mutlaka somut adımlar atılmalı ve acilen yenilikçi tedbirler ile firmalara finansal destek ve teşvikler verilmelidir. Yaşanan küresel virüs salgınına bağlı olarak yaz döneminde ülkemizin can damarı olan turizm sektöründe de büyük bir daralmanın yaşanacağı hususunda hiçbir şüphe yoktur. Bu doğrultuda geçmiş yıllar içinde gereken önem verilmeyen sektörler ile daha yakından ilgilenilmeli ve devlet aklı ile bu sektörlerin sorunlarının üstesinden gelme noktasında sektörün söz sahibi firmalarıyla istişare yapılmalıdır. Sorun artık ülke sorunu olmaktan çıkıp dünya sorunu haline gelmiştir. Ekonomik daralma tüm dünyanın başa çıkması gereken ciddi bir sorundur. Bu doğrultuda değişecek ekonomik parametreler doğrultusunda üretim planlaması yapılmalı ve hammadde/mamül ilişkisi en verimli şekilde denklemine oturtulmalıdır. Unutulmamalıdır ki ülkemizin de içinde bulunduğu mali kriz döneminde ne enerjiyi  ne de hammaddeyi israf edecek biçimde sarfetme lüksümüz kalmamıştır.

Özetle doğaltaş sektörü ciddi sorunlar ile başa çıkabilecek güce sahip değildir. Bilinçli ve programlı bir üretim planlaması hususunda acilen bir komisyon kurulmalı ve gerek iç piyasa gerekse ihracat bağlamında makul ve pazara hitap eden mermer/doğaltaş çeşitlerinin üretimine ağırlık verilmeli ve bu konuda üreticiler bilinçlendirilmelidir. Devletimizin acilen gereken çözümcül adımları atması ve gerekli düzenlemeler ile doğaltaş sektörüne gerekli teşvikleri sağlaması gerekmektedir. tamburlu dolomit

Tags: , , , , , , ,

Porfir ve Porfir Küp Taş Üretimi

Türkiye, dünya  doğaltaş sektörünün en önemli ülkelerinden birisi olarak gerek iç mekan gerekse dış mekanda kullanılan bir çok doğaltaş çeşidine ev sahipliği yapmaktadır. Granit, bazalt, andezit, kayrak taşı, mermer çeşitleri, fonolit, onix vb. doğal taş çeşitlerinin yanısıra son zamanlarda üretimini yapmaya başladığımız porfir de doğaltaş kataloğumuzda yerini aldı. Simya doğaltaş bünyesinde üretimini yapmakta olduğumuz porfiri hem dış mekan hem de iç mekanda kullanılmak üzere farklı yüzey işlemlerine tabi tutarak müşterilerimizin beğenilerine sunmaktayız. İşte size üretim aşamalarımızdan bazı görüntüler. Porfir hakkında bilgi ve fiyat almak için bizi 0 533 1234 1 44 nolu telefonnumarasından bizleri arayabilirsiniz.

PORFİR OCAĞIMIZDAN ÇIKARTTIĞIMIZ PORFİR BLOK TAŞLARININ HAVALI KOMPRASÖRLERE BAĞLI TABANCALAR İLE İŞLENMESİ

Porfir ocağımızdan çıkarttığımız porfir blok

 

PORFİR BORDÜR ÜRETİM AŞAMASI

porfir-bordür

 

PORFİR BORDÜR DUVAR TAŞI ÜRETİM AŞAMASI

porfir-bordür2

PORFİR DOĞALTAŞIMIZA AİT ANALİZ RAPORU VE GRANİT İLE KARŞILAŞTIRILMASI

porfir-doğaltaş-analiz-raporu

PORFİR PLAKA TAŞ

 

 

porfir-doğaltaş-ebatlı-döşeme

PORFİR KÜP TAŞ

porfir-küp-taş-doğal-kırma

PORFİR BLOK OCAĞI

porfir-maden-ocağımız

tamburlu dolomit

 

Tags: , , , , ,

Doğaltaş sektörü 2019

mermer-ocagi2

Ekonomik ivmenin düşüş seyrine girdiği 2019 yılında yaşanan ticari durgunluk doğal taş sektörünü de oldukça derinden etkilemiş durumda. Dövizin yükselmesine paralel olarak üretim maliyetlerinin % 100 e yakın arttığı doğal taş üretiminde ciddi sıkıntılar yaşanmakta. 2019 yılının ilk çeyreğinde enerji, testere, abrasif, makine techizat ve yedek parça gibi ithal edilen ürünlerdeki artış ürünlere yansıtılamayınca doğal taş sektörü sancılı bir döneme girmiş oldu. Yaşanan ekonomik daralmaya paralel olarak 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimler öncesi beklenen yol-kaldırım çalışmaları da yapılmayınca özellikle dış mekan için belediyelerce sıkıkla kullanılan granit küp taş, granit bordür, granit yağmur oluğu, kumlu granit döşeme, andezit, bazalt, kayrak taşı gibi yapısal peyzaj ürünlerinde de herhangi bir talep artışı yaşanmadı. Tam aksine geçtiğimiz senelere göre ciddi bir düşüş söz konusu.  TL/döviz endeksinde yaşanan negatif yönlü artış iç piyasada doğal taş üretimi yapan firmaları uluslararası alanda rakiplerine karşı rekabet gücünü büyük ölçüde kırmış durumda. Her ne kadar dünya doğaltaş rezervinin % 45 lik gibi dev bir kısmının Türkiye’ de çıkıyor olsa da üreticilerin büyük sorunları olmasından dolayı dünya doğaltaş pazarında ne yazık ki hakettiğimiz yeri almamız uzun yıllar alacak gibi görünüyor. Dünya doğaltaş pazarında mamüle oranla yüksek miktarda hammadde yani blok satışı yapan Türk firmaları aslında kendi ayaklarına sıkmaktalar. Doğal taş blok satışı bir yana birçok mermer ocak sahibi işletmelerini ya rödevans adı altında Çinli firmalara kiralamış ya da tamamen satmış durumdalar. Devletin doğaltaş sektörü açısından herhangi bir üretim politikasının olmaması, yasal mevzuatların hammaddeyi elverişli bir şekilde işlemek yerine ham halinde yurt dışına satılması açısından herhangi bir önlem alma gibi bir vizyon taşımaması, maden ocaklarının maksimum verimle çalışması hususunda denetimden oldukça uzak olması da sektörün içler acısı durumunu ortaya koymakta. Doğal taş sektörünün bu denli canlı olduğu uluslararası arenada markalaşmış Türk firması sayısının bir elin parmaklarını geçememiş olması da ayrıca ülkemiz adına büyük bir utanç vesilesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Cari açığın bu derece yüksek olduğu ülkemizde ihracarın ne kadar hayati bir önem taşıdığı aşikardır. Bu nedenle ivedi bir şekilde doğaltaş ğretimi açısından üretim ve pazarlama planları konusunda devlet adım atmalıdır. Düzenlenecek yasal mevzuatlar ülkemiz doğaltaş üretimi ve satışı konusunda büyük önem arzetmektedir. Sadece Bursa sınırıları içerisindeki mermer ocakları 500 milyar dolarlık bir hacme sahip. Bu kapasiteyi ham blok satışı yerine yüksek kapasiteli mermer fabrikaları vasıtasıyla mamüle çevirecek olursak bu rakam 4 kat artacaktır. Türk mermerinin dünyada hakettiği yere gelmesi ve Hindistan, Tayvan, Çin, İtalya ve İspanya gibi doğaltaş devleri ile rekabet içerisine girmemiz adına daha da geç kalmadan adım atılmalı ve bu rezervlerin kaliteli bir biçimde işlenerek dünya pazarına sunulması gerekmektedir.

Rıza Keskin

tamburlu dolomit

Tags: , , , , , ,

Simya Granit 2019 Faaliyetleri

2019 yılı içinde Simya Granit olarak Bursa sınırları içerisinde mermer ve granit kesim kararı aldık. Detayları çok yakında sitemizden takip edebilirsiniz.

este kesim

tamburlu dolomit

 

Granit yağmur oluğu kampanya

6x20x50 granit oluk8x25x50 granit oluk

Granit yağmur oluğu kampanyası:

6x20x50 granit yağmur oluğu 50 TL/mt, 6x25x50 granit yağmur oluğu 65 TL/mt 8x25x50 granit yağmur oluğu 80 TL/mt. Birim fiyatlar fabrika teslimi olup KDV hariçtir. granit yağmur oluklarının ölçüleri cm cinsinden belirtilmiştir. tamburlu dolomit

Detaylı bilgi için : 0 532 258 48 99

 

Tags: , ,